ŠTO RADIMO?

MISIJA

Okupljanje i koordinacija speleoloških udruga, i drugih udruga i pravnih osoba registriranih za speleološku djelatnost koje djeluju na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije,popularizacija i promicanje speleološke aktivnosti kao djelatnosti tehničke kulture u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,edukacija stanovništva o svim aspektima speleološke aktivnosti, organizacija i stručno vodenje speleoloških istraživanja i ekspedicija, Njegovanje amaterizma kao osnove rada i djelovanja,promicanje suradnje s ostalim Udrugama i Savezima,promicanje suradnje s državnim institucijama, ministarstvima, javnim ustanovama, sveučilištima, školama i ostalim organizacijama, briga o zaštiti okoliša i očuvanju prirode, organizacija i provodenje stručnih i znanstvenih aktivnosti na polju zaštite okoliša, očuvanja prirode i održivog gospodarenja prirodnim resursima, edukacija i popularizacija aktivnosti vezanih uz zaštitu okoliša i održivog gospodarenja prirodnim resursima, pružanje pomoći i spašavanje ljudi i dobara u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija. planiranje rada i razvoja speleologije,u oblasti tehnike: populariziranje i primjena tehničkih i informatičkih dostignuća, provodenje tehničkog obrazovanja i poticanje stvaralačkog rada s ciljem otkrivanja tehničkih inovacija primjenjivih u speleologiji.

PROJEKTI

projekt Čisto podzemlje

projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem