Obavijesti vezane uz projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. u sukobu interesa:
• Dinaric Hub d.o.o., Svibanjčica 4a, 10000 Zagreb
• Vrhunac d.o.o., Vlaška ulica 89, 10000 Zagreb
• 3Dinaric obrt za usluge, Svibanjčica 4a, 10000 Zagreb