ZSS na 16. Svjetskom speleološkom kongresu Brno 2013.

Zagrebački speleološki savez je u suradnji s Komisijom za speleologiju HPS-a i Komisijom za speleospašavanje HGSS-a predstavljen na 16. Svjetskom speleološkom kongresu od 21.-28.7.2013. u Brnu, Češka. Svjetski speleološki kongres je najznačajnije svjetsko okupljanje istraživača špilja i stručnjaka u području speleologije koje se održava jednom u 4 godine, a ove godine se obilježava 60. godišnjica od prvog kongresa u Parizu. Na kongresu su predavanjima i informativnim materijalima prezentirane aktivnosti i rezultati hrvatskih speleologa i speleoloških organizacija.